www.sinisavuckovic.com


Šta su to “цементно-стружечныe плиты (ЦСП)”?

U detaljima u ruskim projektima ne retko srećemo drvocementne ploče („цементно-стружечныe плиты”), dok slične proizvode u našim projektima nisam primetio. Ove ploče u arhitektonskim detaljima mogu da zamene malter na rabicu na zidovima atike, limove za zatvaranje prostora između vertikalnih nosača u bravarskim konstrukcijama kod panelne gradnje, mogu da se koriste kao zaštita vertikalne hidroizolacije na temeljnim zidovima umesto zida od opeke...
CSPdet2
CSPdet3
Drvocementne ploče mogu da se lako seku, frezuju, buše i poliraju. Dobra su podloga za boju, polaganje tapeta, obradu keramikom, polaganje linoleuma itd.

Koriste se za unutrašnje i spoljašnje suvomontažne radove, naročito za:
- sendvič panele zidova industrijskih objekata;
- pregrade otporne na požar;
- izravnavanje podova;
- podignute (“kompjuterske”) podove;
- podlogu za krovni pokrivač ravnog krova;
- zidove instalacionih šahtova;
- izgubljenu oplatu;
- ograde itd.
Neke fizičko - tehničke osobine su:

-gustina 1100 - 1400 kg/m3;
-vlažnost 9±3 %;
-koeficijent provođenja toplote 0.216 Wt/mK za ploče debljine 8mm, 0.229 Wt/m°C za ploče debljine 24mm.

Cena ploča u Rusiji (sa pdv-om bez transporta) kreće se od oko 5-6 USD/m2 za ploče debljine 8mm, 5,25-7,5 USD/m2 za ploče debljine 12mm i 8,5-11 USD/m2 za ploče debljine 20mm.

Ove ploče istiskuju iz upotrebe azbestno-cementne ploče, jer su po ceni vrlo približne a poseduju sve neophodne ekološke, higijenske i zdravstvene zahteve (nemaju u svom sastavu azbest ni formaldehide).
CSPdet1
Novembar, 2011.