Šta nije loše da znamo o silikonima...

U čemu se ovi proizvodi razlikuju jedni od drugih? Ako naiđete da na pakovanju ili u tehničkom listu piše da je proizvod u skladu sa ISO 11600, F25, LM, šta to znači?
www.sinisavuckovic.com


ceo tekst
Šta su to “цементно-стружечныe плиты (ЦСП)”?

U detaljima u ruskim projektima ne retko srećemo drvocementne ploče („цементно-стружечныe плиты”), dok slične proizvode u našim projektima nisam primetio. Ove ploče u arhitektonskim detaljima...
Peskarenje

Nedavno sam na jednom projektu sastavljao predmerski opis za izradu i montažu čelične krovne konstrukcije i metodom copy-paste prepisao sa nekog projekta “Čeličnu konstrukciju ispeskirati do stepena čistoće Sa2.5 (ISO 8501-1)”...
ceo tekst
Kako se obračunavaju radovi na polaganju tapeta

Nekoliko puta sam se uverio da su, čak i profesionalci koji se bave polaganjem tapeta, u zabludi kada je u pitanju način merenja izvršenih radova na ovoj poziciji...
ceo tekst
Termoizolacija, podsetnik

U arhitektonskim detaljima i predmerskim opisima, na pozicijama termoizolacije, pored debljine sloja i vrste materijala (kamena ili staklena mineralna vuna, stiropor, tj. ekspandirani polistiren...
ceo tekst
Polimercementni hidroizolacioni premazi za hidroizolaciju sanitarnih čvorova

Na projektu, na kome sam nedavno bio angažovan, primenjeni su polimercementni hidroizolacioni premazi za hidroizolaciju sanitarnih čvorova...
ceo tekst
ceo tekst
Jedno iskustvo sa kontrolom kvaliteta - SGS

Kompanija u kojoj sam bio angažovan je za svog klijenta, za projekat u Beogradu, posredovala na pronalaženju proizvođača i uvozu...
ceo tekst
Pozicije sa gips-kartonom - kratki podsetnik

Ukoliko se neko vreme ne srećem sa konstrukcijama sa gips kartonom i sam zaboravim neke osnovne podatke, nazive profila, dimenzije itd. Zbog toga je...
ceo tekst
Ko sve ima pravo da radi glavne projekte?

Ovde želim da ukažem na jedan nedostatak našeg Zakona o planiranju i izgradnji, koji, po meni, ne daje odgovor na krajnje jednostavno pitanje iz naslova teksta…
ceo tekst
Ugovaranje radova - jedan ili više ugovora?

Pre ugovaranja izvođenja radova mnogi investitori su u dilemi da li da izvođenje radova povere jednoj firmi ili da posebno ugovore...
ceo tekst
Projektovanje čeličnih konstrukcija sa protivpožarnom zaštitom

Kod objekata sa krovnom konstrukcijom od čeličnih profila, projektanti pri izboru profila treba da imaju u vidu i protivpožarnu zaštitu krovne konstrukcije.
ceo tekst
Građevinska knjiga i lump sum ugovor (ugovor sa fiksnom cenom)

U Zakonu o planiranju i izgradnji kao i u nacrtu novog zakona, u poglavlju o obavezama izvođača radova i odgovornog izvođača radova, piše da je obaveza odgovornog izvođača...
ceo tekst
Zašto je važan predmer

1. Predmer je pored crteža glavni dokument na osnovu koga se ugovaraju radovi i najčešće glavni dokument koji...
ceo tekst
Da li su standardi obavezujući?

Nisu. Osim u slučajevima opisanim u članu 17. Zakona o standardizaciji (Sl. glasnik RS br.36/2009) koji glasi:
„Primena srpskih standarda...
ceo tekst
Klasifikacija materijala po ponašanju u požaru po SRPS EN 13501-1 i SRPS EN 13501-2

Materijali se po reakciji u požaru, po standardu SRPS EN 13501-1 dele na sledeće kategorije:
A1 - negorivi materijali
ceo tekst
Vrste nerđajućih čelika

Nerđajući čelik od koga se izrađuju limovi i profili koji se koriste u građevinarstvu se razlikuje po osobinama i kvalitetu. Obeležava se po standardima:
ceo tekst
Toplo cinkovanje - debljina prevlake

Ako u našim projektima postoji zahtev da čelični element treba da je toplo cinkovan, treba da definišemo potrebnu debljinu zaštitnog sloja cinka ili da...
ceo tekst
Šta očekuje izvođača na velikim projektima

Velikim projektima obično upravlja tim ljudi sa vođom tima - Projekt menadžerom ili na Fidic ugovorima - Fidic inženjerom. Često su ovo...
ceo tekst
IC 2016 02D
IC 2016 03D
IC 2016 04D
IC 2016 07D
IC 2016 09D
IC 2016 11D
IC 2017 01D
IC 2017 08D
Hotel InterContinental, Ljubljana