CSPdet2
www.sinisavuckovic.com

email: sinisavuckovic2@gmail.com
Novembar, 2011.
Neke fizičko - tehničke osobine su:

-gustina 1100 - 1400 kg/m3;
-vlažnost 9±3 %;
-koeficijent provođenja toplote 0.216 Wt/mK za ploče debljine 8mm, 0.229 Wt/m°C za ploče debljine 24mm.

Cena ploča u Rusiji (sa pdv-om bez transporta) kreće se od oko 5-6 USD/m2 za ploče debljine 8mm, 5,25-7,5 USD/m2 za ploče debljine 12mm i 8,5-11 USD/m2 za ploče debljine 20mm.

Ove ploče istiskuju iz upotrebe azbestno-cementne ploče, jer su po ceni vrlo približne a poseduju sve neophodne ekološke, higijenske i zdravstvene zahteve (nemaju u svom sastavu azbest ni formaldehide).
CSPdet3
Drvocementne ploče mogu da se lako seku, frezuju, buše i poliraju. Dobra su podloga za boju, polaganje tapeta, obradu keramikom, polaganje linoleuma itd.

Koriste se za unutrašnje i spoljašnje suvomontažne radove, naročito za:
- sendvič panele zidova industrijskih objekata;
- pregrade otporne na požar;
- izravnavanje podova;
- podignute (“kompjuterske”) podove;
- podlogu za krovni pokrivač ravnog krova;
- zidove instalacionih šahtova;
- izgubljenu oplatu;
- ograde itd.
CSPdet1
Šta su to “цементно-стружечныe плиты (ЦСП)”?

U detaljima u ruskim projektima ne retko srećemo drvocementne ploče („цементно-стружечныe плиты”), dok slične proizvode u našim projektima nisam primetio. Ove ploče u arhitektonskim detaljima mogu da zamene malter na rabicu na zidovima atike, limove za zatvaranje prostora između vertikalnih nosača u bravarskim konstrukcijama kod panelne gradnje, mogu da se koriste kao zaštita vertikalne hidroizolacije na temeljnim zidovima umesto zida od opeke...