Kod hidroizolacije bitumenskim trakama najčešće se na ab ploči radi sloj za pad, zatim hidroizolacija, a preko hidroizolacije cementna košuljica na koju se lepi keramika ili se keramika ugrađuje „na materijalu“ (u cementnom malteru) preko hidroizolacije. Minimalna debljina ovih slojeva je (na najnižem delu - kod slivnika) 4cm sloj za pad + ~1cm hidroizolacija + 4cm cementna košuljica + 1cm keramika na lepku = približno 10cm. Sa ovakvom debljinom slojeva poda u sanitarnom čvoru gotovo sigurno ne možemo da izbegnemo prag. Da bi ga izbegli, moramo da isključimo sloj za pad, a hidroizolaciju postavimo na ab ploču (što je prihvatljivo rešenje). U tom slučaju će ukupna debljina slojeva poda biti manja, ali hidroizolacija neće biti u padu prema slivniku.

Kada se primenjuje polimercementna hidroizolacija, preko hidroizolacionog  premaza se direktno lepi keramika, tako da nije potreban sloj za pad već se radi cementna košuljica u padu. Ukupna debljina slojeva je (kod slivnika) 4cm cementna košuljica u padu + 2-5mm polimercementni premaz u dva ili tri sloja + 1cm keramika na lepku = približno 5.5cm. Ušteda u materijalu je očigledna, takođe i u vremenu jer se radi jedna pozicija manje (sloj za pad). Lepak kojim se lepe keramičke pločice mora da bude kompatibilan sa hidroizolacionim premazom. Primenom polimercementnih premaza izbegava se i po pravilu loš detalj malterisanja holkera slojem maltera preko hidroizolacionih traka. Ovaj tanki sloj maltera je uvek slabo vezan za bitumenske trake, a pritom se preko njega lepi keramika.

Ovi materijali mogu da se koriste i za hidroizolaciju terasa (naravno, treba proveriti da li je to u skladu sa uputstvima proizvođača, tj. kako se materijal ponaša na mrazu).
www.sinisavuckovic.com
Polimercementni hidroizolacioni premazi za hidroizolaciju sanitarnih čvorova

Na projektu, na kome sam nedavno bio angažovan, primenjeni su polimercementni hidroizolacioni premazi za hidroizolaciju sanitarnih čvorova. Na početku izvođenja radova i sam sam bio skeptičan prema ovom, za mene novom materijalu. Međutim, urađeno je više od 150 sanitarnih čvorova i iako se u par kupatila desilo da se iz različitih razloga izlije velika količina vode, materijal nije pokazao slabost ni na jednom mestu...

Po mom iskustvu razlika u ceni ovog materijala u poređenju sa „klasičnom“ hidroizolacijom od bitumenskih traka nije značajna. U zavisnosti od toga koji proizvod se primenjuje i sa kojim sistemom klasične hidroizolacije upoređujemo, ovaj materijal može biti malo jeftiniji ili malo skuplji. S obzirom da hidroizolacija sanitarnih čvorova na projektima obično predstavlja procentualno minimalnu stavku, to na ovoj poziciji male oscilacije u ceni ne mogu da značajno utiču na budžet projekta.

Polimercementna hidroizolacija se sastoji od cementa i polimernih i mineralnih dodataka koji obezbeđuju sprečavanje prodora vode, pri čemu je sačuvana relativno visoka paropropusnost. Može da bude jednokomponentni ili dvokomponentni. Dvokomponentni premazi po pravilu imaju veću elastičnost.
Podloga (cementna košuljica na podovima i cementni malter na zidovima ili zidovi od gips kartona) treba da je čista, bez masnoća, trošnih materijala, prašine i sl. Ukoliko je potrebno, pre nanošenja polimercementnog maltera površina treba da se izravna a zatim dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode. Pre nanošenja treba popuniti rupe oko prodora cevi vodovoda i kanalizacije kroz zidove.

Polimercementni malter se nanosi četkom ili prskanjem u dva ili tri sloja, zavisno od vrste proizvoda i zahteva prostorije. Svaki pojedinačni sloj treba da se osuši pre nanošenja sledećeg. Debljina svakog sloja je najčešće od 1-2mm, po uputstvu proizvođača. Na sastavima podova i zidova i spoju sa podnim slivnikom, treba koristiti fleksibilni cementni premaz uz lokalno armiranje trakom od staklenog voala ili poliester tkanine, brzovezujući git ili drugi proizvod po preporuci proizvođača. Duž spojeva poda i zidova se nanosi 12-15cm širok premaz u koji se, dok je svež, utiskuje armaturni materijal širine 10cm. Sledeći sloj se nanosi kada se prethodni osuši.


I na kraju, ove proizvode ne treba mešati sa penetratima. Penetrati samo spolja podsećaju na maltere ali u sebi sadrže hemijski aktivne supstance koje omogućavaju hidroizolacionom premazu da duboko prodire u betonsku podlogu pod dejstvom osmotskih sila, pri tome se hemijskim procesom stvaraju nerastvorivi kristali koji u potpunosti zatvaraju pore i mikropukotine u betonu.

Januar, 2012