Najčešće se koriste ploče debljine 12,5mm i 9mm. Ako ste izvođač ili nadzor proverite da li je debljina ploča precizirana u predmerskom ili tehničkom opisu.

Kod prostorija sa povećanom vlagom koriste se gips karton ploče otporne na vlagu (impregnirane). Ukoliko postoje posebni zahtevi da zidovi budu otporni na požar, proveriti koje od ploča sa povećanom otpornošću na požar mogu da zadovolje zahteve.

Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25cm za zidove i oko 17cm za plafone (šest razmaka na 1m dužine). Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Fiksiranje ivičnih profila treba da je na rastojanjima ne većim od 50cm. Noseći profili se fiksiraju najmanje na tri mesta svaki i na rastojanjima ne većim od 1m.

Spušteni plafoni:

Podkonstrukcija se najčešće sastoji iz dva reda unakrsnih CD profila, standardni razmak između profila u gornjem redu je 1,0m a razmak između profila u donjem redu je 50cm.

Podkonstrukciju za plafon fiksirati šrafovima sa metalnim tiplovima jer plastični tiplovi mogu vremenom da popuste.

Spoj zida i plafona se ispunjava belim akrilom.

Obloge zidova na podkonstrukciji:

Kod obloga zidova C ili CD profilima standardno rastojanje između vertikalnih profila je 60cm, rastojanje između distancera po vertikali je 130cm.

Dvostruko oblaganje predvideti kada su na zidu predviđene aplikacije od livenog gipsa i kada se zid oblaže keramikom ili kamenom (podkonstrukciju raditi gušće, najmanje na 2/3 uobičajenih raspona).

U ili UD profili se na podovima i plafonima oblažu samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju, što se u našoj praksi najčešće ne radi. Ispod distancera se takođe lepi traka za zvučnu izolaciju. Proveriti da li se ovo posebno zahteva u tehničkom ili predmerskom opisu...

Razmislite da li treba predvideti parnu branu preko termoizolacije, kada se oblažu fasadni zidovi ili krov (zavisi od materijala od kojih je sastavljen fasadni zid ili krovni sendvič). Najbolji rezultati se postižu kada se takve konstrukcije dvostruko oblože gips karton pločama a parna brana postavi između te dve ploče. Ovakvo rešenje je skuplje za cenu jedne gips-karton ploče, oko 5 evra/m2.


Pregradni zidovi:

Standardno rastojanje između vertikalnih profila u zidovima je 60cm (što je i modularna mera za ploče termoizolacije).

Po „Rigips“-ovom katalogu pregradni zidovi sa CW profilima 50mm, jednostruko obloženi gips-karton pločama, ne treba da su viši od 3,0m. Sa CW profilima 75mm visina ne treba da je veća od 3,75m. Ukoliko se zidovi sa profilima CW 75mm oblože dvostruko, visina može da bude do 4,25m.
Po katalogu „Knauf“-a (na ruskom jeziku) za zidove sa vertikalnim profilima CW50 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 2,6m, na rastojanju 400mm - 3,0m, na 300mm - 3,3m.Za zidove sa vertikalnim profilima CW75 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 3,0m, na rastojanju 400mm - 3,5m, na 300mm - 4,0m.

Ukoliko se zid oblaže keramikom, vertikalne profile u zidovima raditi na rastojanjima 40cm.

UW profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju.

Podkonstrukcija na vratima se dodatno ojačava UA profilima.

Instalacioni zidovi u kupatilima se izvode sa dvostrukom podkonstrukcijom (zbog cevi većih prečnika). Za povećanje krutosti i stabilnosti, odvojene potkonstrukcije se povezuju manjim komadima gips karton ploča širine oko 30 cm, koje se vijcima pričvršćuju na CW-profile. Za zidove uobičajene spratne visine ovo ojačanje se radi na dva mesta po visini.

Kod prodora instalacija iz zida treba izrezati otvor u gips kartonu širi za 10mm od prečnika cevi i tu šupljinu ispuniti trajno elastičnim fungicidnim kitom (ako proizvođač kita to zahteva, prethodno podlogu premazati prajmerom).

Lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove:

Kod lepljenja gips-karton ploča na masivne zidove ploče treba da su takvih dimenzija da pokrivaju celu visinu zidova (visina ploče = visina zida - 15mm). Ploče se od poda izdižu za 10mm (podloškama od komadića gips kartona), na vrhu ostaje zazor oko 5mm.

Lepak se nanosi u vidu pogača i to u tri vertikalna reda po širini ploče za ploče debljine 12.5mm i u četiri vertikalna reda za ploče debljine 9.5mm. Ploče se ravnaju ravnjačama koje zahvataju tri ploče. Kod oblaganja prozorskih niša ili izbočenja u prostoriji, vezivom se prekriva puna površina ploče. Kada se oblaže neravna ili oštećena površina zida, na razmacima od 60cm se lepe uske vertikalne trake od gips-karton ploča, a ako podloga nije dovoljno nosiva, trake se dodatno pričvršćuju tiplovima i vijcima u zid (vertikalni razmak tiplova i vijaka je oko 60cm). Na tako poravnate uske trake lepe se cele ploče debljine 12,5mm.

Februar, 2012
www.sinisavuckovic.com
Osim profila za podkonstrukciju koje proizvode renomirane kompanije („Rigips“, „Knauf“ itd.), na gradilištima se često sreću profili koje proizvode manje radionice. Izvođači ih kupuju da bi uštedeli, a u nekim slučajevima montažne firme prave svoju podkonstrukciju. Ovakav materijal ne treba  odbacivati ali treba biti oprezan, naročito kod zahtevnijih konstrukcija. Za svaki slučaj treba proveriti da li je podkonstrukcija testirana   i da li ima sertifikate.
08CWprofil
08UW profil
08CDprofil
08UD profil
CW
UW
CD
UD
Pozicije sa gips-kartonom - kratki podsetnik

Ukoliko se neko vreme ne srećem sa konstrukcijama sa gips kartonom i sam zaboravim neke osnovne podatke, nazive profila, dimenzije itd. Zbog toga je i nastao ovaj podsetnik... Pozicije u kojima se najčešće srećemo sa konstrukcijama sa gips-kartonom su:

-spušteni plafoni,
-obloge zidova na podkonstrukciji,
-pregradni zidovi i
-lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove.

Kratak pregled najčešće primenjivanih profila:

CW - koristi se za vertikale pregradnih zidova, dimenzije su najčešće 50 ili 75 ili 100 x 50mm.
UW - horizontale u koje se fiksiraju CW profili, najčešće dimenzije su 50 ili 75 ili 100 x 40mm.
CD - profili za spuštene plafone i oblaganje zidova, dimenzije 60 x 27mm.
UD - ivični profil u koji se fiksiraju CD profili, dimenzije 28 x 27mm.
C - manji profili za spuštene plafone i oblaganje zidova, 18 x 45mm.
U - manji ivični profili za C profile, 20 x 30mm.