Ovo pitanje me je posebno zainteresovalo tokom prošle godine, kada sam bio zaposlen u firmi čija pretežna delatnost nije “čuvena” šifra 7112, a bio sam u prilici da ugovorim posao izrade projekta. Razmišljao sam na sledeći način:

1. Da bi privredno društvo izrađivalo projekte treba da bude registrovano u APR-u sa pretežnom delatnošću 7112;
2. Ako je privredno društvo već registrovano za neku drugu delatnost onda bi ono trebalo da se registruje i za delatnost 7112.
3. U mišljenju registratora Agencije za privredne registre (na njihovom web site-u) stoji da "Uzimajući u obzir odredbu Zakona o privrednim društvima, privredni subjekti prijavljuju za upis u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre samo jednu, pretežnu delatnost, dok se za sve ostale delatnosti podrazumeva po samom Zakonu da ih privredni subjekt može obavljati, osim onih za koje je potrebna saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa - naknadna saglasnost državnog organa". Naknadna saglasnost državnog organa za projektovanje koliko znam ne postoji, ovde se misli na saglasnosti koje se daju za trgovinu lekovima, eksplozivnim sredstvima, za registraciju banaka, osiguravajućih društava i sl.

Iz prethodnih tačaka zaključio sam da bilo koje privredno društvo može da se bavi projektovanjem, po Zakonu o privrednim društvima. Ali, pitao sam se da li se to kosi sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Obratio sam se Ministarstvu i dobio vrlo dvosmislen odgovor koji se svodi na sledeće: “…mišljenja smo da u konkretnom slučaju nema smetnji da privredno društvo izrađuje tehničku dokumentaciju ako ispunjava uslove propisane i Zakonom o planiranju i izgradnji”(?!?) Dakle, umesto konkretnog odgovora, dobio sam odgovor koji u sebi sadrži pitanje. Pravnički, nema šta!

Sa ovim pitanjem sam se obratio i našoj Inženjerskoj komori, ali odgovor nisam dobio.

Ukoliko Vi znate odgovor na ovo pitanje, biću Vam zahvalan ako ga podelite sa čitaocima ovog teksta... Takođe, pozivam Vas da podelite sa nama neke druge pravne "zavrzlame" na koje ste naišli u praksi. Ako ne možemo da ih promenimo, da se barem nasmejemo...

Februar, 2012
www.sinisavuckovic.com
Ko sve ima pravo da radi glavne projekte?

Ovde želim da ukažem na jedan nedostatak našeg Zakona o planiranju i izgradnji, koji, po meni, ne daje odgovor na krajnje jednostavno pitanje iz naslova teksta…

Prema Članu 126 Zakona o planiranju i izgradnji "Tehničku dokumentaciju za izgradnju objekata može da izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije".

Još kada sam prvi put pročitao Zakon o planiranju i izgradnji pitao sam de da li taj „odgovarajući registar“ zaista postoji i gde se nalazi?

Praksa pokazuje da ako su privredno društvo ili preduzetnik registrovani u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu APR) sa šifrom pretežne delatnosti 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje (primećujem da se projektovanje ne pominje), onda je stvar jasna. Oni mogu da izrađuju glavne projekte. Da ne bi bilo zabune, ovo se NE odnosi na glavne projekte za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo…
Ukratko, zaključujem da po Zakonu o planiranju i izgradnji privredno društvo da bi se bavilo projektovanjem treba ili da bude upisano u odgovarajući registar koji ne postoji(?) ili da je registrovano u APR-u sa šifrom pretežne delatnosti 7112 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje (projektovanje se i ne pominje), ali to, koliko znam, nigde ne piše(?)