Proizvodi i njihova debljina Lokalna prevlaka (minimum) g/m2
μm
Srednja prevlaka (minimum) g/m2
μm
Navojni proizvodi:        
≥ 20mm Ø 325 45 395 55
6 - 20mm Ø 250 35 325 45
< 6mm Ø 145 20 180 25
Ostali proizvodi (uključujući
odlivke):
       
≥ 3mm 325 45 395 55
< 3mm 250 35 325 45
www.sinisavuckovic.com
Proizvodi i njihova debljina Lokalna prevlaka (minimum) g/m2
μm
Srednja prevlaka (minimum) g/m2
μm
čelik ≥ 6mm 505 70 610 85
čelik 3 - 6mm 395 55 505 70
čelik 1,5 - 3mm 325 45 395 55
čelik < 1,5mm 250 35 325 45
odlivci ≥ 6mm 505 70 575 80
odlivci < 6mm 430 60 575 70
Oblast toplog cinkovanja kod nas obrađuje i Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih elemenata od korozije (Službeni list SFRJ br. 32 od 23. jula 1970. godine) i kako ja vidim nije u suprotnosti sa standardom SRPS EN ISO 1461.

Takođe su usvojeni i sledeći standardi:

SRPS EN ISO 14713-1:2012 Prevlake cinka - Uputstva i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika - Deo 1: Opšti principi projektovanja (otpornost prema koroziji)

SRPS EN ISO 14713-2:2012 Prevlake cinka - Uputstva i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika - Deo 2: Prevlaka cinka naneta toplim postupkom

SRPS EN ISO 14713-3:2012  Prevlake cinka - Uputstva i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika - Deo 3: Šerardizacija
2. Proizvodi koji su centrifugirani
Treba napomenuti da trajnost zaštite od korozije zavisi i od agresivnosti sredine u kojoj se konstrukcija nalazi; analize su pokazale da standardna cink prevlaka od 85μm može da dostigne životni vek od 50 godina u većini okruženja, a cink prevlaka od 140 μm više od 100 godina.

Maj, 2014
Toplo cinkovanje - debljina prevlake

Ako u našim projektima postoji zahtev da čelični element treba da je toplo cinkovan, treba da definišemo potrebnu debljinu zaštitnog sloja cinka ili da stavimo napomenu da debljina prevlake i kvalitet cinkovanja treba da je u skladu sa standardom SRPS EN ISO 1461:2013 - Prevlake cinka koje se nanose toplim postupkom na proizvode od gvožđa i čelika - Zahtevi i metode ispitivanja. Ova debljina uglavnom zavisi od debljine čelika koji se cinkuje.

Minimalna masa i potrebna debljina prevlake po standardu SRPS EN ISO 1461 je:

1. Proizvodi koji nisu centrifugirani