www.sinisavuckovic.com
Da li su standardi obavezujući?

Nisu. Osim u slučajevima opisanim u članu 17. Zakona o standardizaciji (Sl. glasnik RS br.36/2009) koji glasi:

„Primena srpskih standarda i srodnih dokumenata je dobrovoljna.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se tehnički propis poziva na srpski standard tako da je ispunjavanje zahteva tog standarda jedini način da se postigne usaglašenost sa zahtevima iz tehničkog propisa, takav standard se primenjuje kao tehnički propis.“

Ako želimo da poštovanje nekog standarda postane obavezujuće na našem projektu, moramo da se pozovemo u projektu na taj standard, a to radimo u tehničkim specifikacijama.

Jul, 2014