www.sinisavuckovic.com
Metodologija vršenja stručnog nadzora na arhitektonskim pozicijama


Vrlo retko sam se u dosadašnjoj praksi sretao sa Metodologijom vršenja stručnog nadzora. Posebno bi me interesovali oni delovi koji se odnose na metode i procedure vršenja kontrole kvaliteta na arhitektonskim pozicijama, kao što su izrada cementnih košuljica, malterisanje, hidroizolacija, pozicije sa gips kartonom, montaža fasada aluminijum - staklo itd.

Evo na šta tačno mislim...

Kada su u pitanju radovi sa gips kartonom, u metodoligiji bih voleo da vidim da je nadzor obavezan:
- da odobri da je prostorija spremna za izvođenje radova;
- da svakodnevno vizuelno prekontroliše napredak radova u svim prostorijama gde se izvode pozicije, a da ravnoću i vertikalnost zidova i obloga prekontroliše zidarskom letvom sa vaser vagom min. dužine 2,0m na npr. najmanje jednom zidu u svakoj prostoriji većoj od 3m2;
- da prekontroliše spuštene plafone i pregradne zidove pre zatvaranja (da li su pravilno izvedene instalacije, postavljena mineralna vuna itd.);
- da se svi kontrolni pregledi obavljaju uz prisustvo predstavnika izvođača i da o svakom pregledu postoji pisani zapisnik (check list).

Takođe bih voleo da u ugovofu Izvođača stoji da je obavezan da pozove Nadzor na zajednički kontrolni pregled po završetku svake pozicije ili delova pozicije koji se pokrivaju pa kasnije nije moguće da se obavi pregled, a da o tome vodi zapisnik koji potpisuje Nadzor.

Za neke pozicije bi bilo dobro da se Metodologijom definiše šta je obavezan da prekontroliše nadzor, a šta specijalizovani nadzor proizvođača materijala ili opreme (npr. izvođenje složenih fasada, polaganje specijalnih podova itd.).

I na kraju, najbolje bi bilo da Metodologiju vršenja nadzora propisuju projektanti u tehničkim specifikacijama u izvođačkim projektima, ali znamo da je to teško postići u praksi. Druga opcija je da Investitor zahteva da ponuđači na tenderu za nadzor prilože u ponudi Metodologiju, i da to bude pored cene najvažniji kriterijum za izbor najboljeg ponuđača.

April, 2019